Atsakomybės ribojimas

Svetainėje Centimetras.lt mes stengiamės pateikti kuo tikslesnę ir objektyvesnę informaciją, tačiau negalime visiškai garantuoti jos tikslumo. Neatsakome už jokius nuostolius, patirtus remiantis šioje svetainėje esančia informacija bei nesuteikiame jokių garantijų dėl svetainėje esančios informacijos tikslumo bei jos naudojimo tinkamumo. Dėl šios priežasties, bet kokios pretenzijos dėl žalos, patirtos naudojantis šioje svetainėje pateikta informacija bus atmestos. Centimetras.lt yra tik konsultacinė svetainė ir joje skelbiama informacija nesukuria jokių vykdytinų lūkesčių ar įsipareigojimų.

Visi svetainėje Centimetras.lt pateikti pasiūlymai ir teiginiai yra neprivalomi vykdyti, o svetainės administracija gali bet kada papildyti, pakeisti ar visiškai pašalinti joje paskelbtą informaciją, be atskiro įspėjimo. Svetainė Centimetras.lt neatsako už jokią materialinę ar nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kuri tiesiogiai ar netiesiogiai galėjo atsirasti kaip šioje svetainėje pateiktos informacijos padarinys.

Svetainėje Centimetras.lt taip pat gali būti talpinamos nuorodos į trečiųjų šalių internetinius resursus. Neatsakome už šiuose internetiniuose resursuose pateiktą informaciją, turinį bei ten vykdomą veiklą. Pažymime, kad jeigu dėl naudojimosi trečiųjų šalių internetiniuose resursuose pateikta informacija būtų patirta bet kokia žala, už ją galėtų atsakyti tik atitinkamų resursų savininkai, o ne Centimetras.lt svetainė.

Šis atsakomybės ribojimas yra neatsiejama svetainės Centimetras.lt dalis. Jei turite klausimų dėl čia pateiktos informacijos, prašome susisiekti su svetainės administracija el. paštu info@centimetras.lt.

x