Naudojimosi taisyklės

Siekiant užtikrinti sklandų internetinės svetainės Centimetras.lt (toliau – Svetainė) veikimą parengėme šias naudojimosi taisykles (toliau – Taisyklės). Taisyklės nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir yra taikomos visiems Svetainės lankytojams. Lankydamiesi Svetainėje jūs sutinkate laikytis šių taisyklių, todėl primygtinai prašome su jomis išsamiai susipažinti.

Bendrosios nuostatos

Svetainė yra viešai prieinama internetiniu adresu: https://centimetras.lt.

Šios Taisyklės apima visus ir bet kokius lankytojų veiksmus, kurie gali būti atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, skelbiamos informacijos skaitymu, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimu bei gavimu ir kita. Naudodamiesi Svetaine, jūs įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir įsipareigojimų. Jei nesutinkate prisiimti ir laikytis visų ar dalies šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, neturite teisės naudotis Svetaine.

Svetainės lankytojas supranta, kad Svetainėje skelbiama informacija yra renkama iš atvirų informacijos šaltinių ir trečiųjų asmenų, todėl Svetainė negali prisiimti jokios atsakomybės dėl joje pateiktų duomenų objektyvumo ar klaidų ir neatsako už jokius lankytojo patirtus finansinius nuostolius.

Autorinės teisės

Jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, Svetainėje esanti informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, logotipu, tekstais, paveiksliukais, grafikais, failais (toliau – Turinys) yra svetainės administracijos nuosavybė, saugoma Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nustatyta tvarka. Svetainės lankytojai gali naudotis Turiniu tik asmeninėms ar profesinėms reikmėms, nepažeisdami kitų asmenų teisių, be teisės šį Turinį platinti, atgaminti ar naudoti komerciniais tikslais, siekiant pasipelnyti.

Svetainėje pateiktą Turinį naudoti kituose internetiniuose tinklapiuose ar informaciniuose leidiniuose, galima tik gavus rašytinį svetainės administracijos sutikimą. Cituojant svetainėje pateiktą informaciją, būtina nurodyti šią svetainę, kaip informacijos šaltinį.

Svetainės turinys

Bet kokia šioje Svetainėje pateikta informacija naudojama tik informaciniais tikslais. Už Svetainėje esančios informacijos naudojimą atsakingas tik pats Svetainės lankytojas. Visa Svetainėje pateikta informacija ir patarimai yra bendro pobūdžio, nepritaikyti prie lankytojų individualių savybių, todėl negali būti laikomi profesionalia specialisto konsultacija. Lankytojai patys prisiima visą atsakomybę dėl žalos, kuri gali kilti dėl Svetainėje pateiktos informacijos bei patarimų naudojimo ar pritaikymo.

Privatumas

Visi dėl naudojimosi Svetaine surinkti asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis mūsų Privatumo politika, su kuria galinti susipažinti Svetainėje.

Taikytina teisė

Svetainės veikla vykdoma išimtinai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Baigiamosios nuostatos

Susipažindami su šiomis Taisyklėmis, jūs patvirtinate, jog esate informuotas ir sutinkate, kad naršant Svetainėje, jūsų kompiuteryje gali būti patalpinti slapukai (angl. “cookies”).

Griežtai draudžiama: naudoti, kopijuoti, platinti, atkurti Svetainėje esančią informaciją ar jos turinį be Svetainės administracijos sutikimo, naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti Svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti Svetainės veiklą.

Svetainės administracija pasilieka teisę keisti, koreguoti ar papildyti Taisykles be atskiro pranešimo. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo.

x